QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH HÀN QUỐC HỌC NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH HÀN QUỐC HỌC NĂM 2022

 •   30/12/2022 04:45:00
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HÀN QUỐC HỌC NĂM 2022

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HÀN QUỐC HỌC NĂM 2022

 •   30/12/2022 04:40:00
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HÀN QUỐC HỌC NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HÀN QUỐC HỌC NĂM 2022

 •   30/12/2022 04:29:00
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2022

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2022

 •   29/12/2022 22:55:00
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2022

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2022

 •   29/12/2022 22:51:00
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2022

 •   29/12/2022 22:39:00
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2022

 •   29/12/2022 21:48:00
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
QĐ BAN HÀNH CTĐT THS NGÔN NGỮ ANH 2022

QĐ BAN HÀNH CTĐT THS NGÔN NGỮ ANH 2022

 •   10/08/2022 07:33:00
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH HÀN QUỐC HỌC

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH HÀN QUỐC HỌC

 •   30/12/2021 05:03:00
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
LƯU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2021

LƯU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2021

 •   22/06/2021 08:04:00
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2021

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2021

 •   22/06/2021 07:47:00
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
MA TRẬN VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CĐR CỦA CTĐT NĂM 2021_NGÀNH NHẬT BẢN HỌC

MA TRẬN VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CĐR CỦA CTĐT NĂM 2021_NGÀNH NHẬT BẢN HỌC

 •   22/06/2021 06:21:00
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NHẬT BẢN HỌC NĂM 2021

 •   22/06/2021 06:16:00
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HÀN QUỐC HỌC NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HÀN QUỐC HỌC NĂM 2021

 •   18/03/2021 09:01:00
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
MA TRẬN VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CĐR CỦA CTĐT NĂM 2021-NGÀNH HÀN QUỐC HỌC

MA TRẬN VỀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CĐR CỦA CTĐT NĂM 2021-NGÀNH HÀN QUỐC HỌC

 •   18/03/2021 08:08:00
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
LƯU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HÀN QUỐC HỌC 2021

LƯU ĐỒ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HÀN QUỐC HỌC 2021

 •   18/03/2021 07:09:00
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HÀN QUỐC HỌC 2021

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH HÀN QUỐC HỌC 2021

 •   18/03/2021 06:11:00
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Maps
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây